Většina pedagogických pracovnic a pracovníků je současné době výrazně více psychicky i fyzicky unavená. Zatímco v době před pandemií nemoci Covid-19 se průměrně na výuku připravovali 11 hodin týdně, nyní je doba přípravy o pět hodin delší. Většině vyučujících se nedaří odpočívat: například do přírody se dostanou stěží jednou týdně. Vyplývá to z průzkumu Dopady pandemie na psychiku pedagogických pracovnic a pracovníků, který realizovala naše společnost a v němž odpovídalo 351 lidí ze vzdělávacích institucí z celé ČR. Výsledky průzkumu najdete v přiloženém souboru.