Kdo jsme

Jsme obecně prospěšná společnost zabývající se vzděláváním. Od roku 2012 pracujeme s desítkami škol a stovkami vyučujících, s nimiž společně posouváme české vzdělávání směrem k inovativnímu, modernímu, partnerskému a kvalitnímu systému.

Vzděláváme

Pořádáme kurzy, workshopy, semináře, individuální konzultace, letní školy a tematické výjezdy v České republice i do zahraničí. Navštívili jsme školy ve Švédsku, Finsku, Estonsku, Norsku, Izraeli, Španělsku, na Islandu nebo v Argentině.

Inspirujeme

Realizujeme vzdělávací projekty, v nichž společně se školami a vyučujícími tvoříme a pilotujeme nové metodiky, konzultujeme a řešíme problémy současného vzdělávacího systému. Přinášíme příklady dobré praxe.

Podporujeme

Naší vizí je společnost, v níž má každý stejnou šanci na úspěch. Institucím i firmám nabízíme genderové audity, audity diverzity a moderní řešení směřující k férovému, rovnému a přitom individuálním přístupu v oblasti rovných příležitostí.

Close Icon