#WETOOGETHERRole žen a mužů v naší společnosti se změnily. Tradiční model, v němž muž živí rodinu a žena o ni pečuje, už většině lidí nevyhovuje. Ženy chtějí nejen rodinu, ale i kariéru, žádají stejné šance a přístup ke zdrojům jako muži. Mužům už nevyhovuje být jen rodinnou peněženkou, která brzy ráno odchází za živobytím a pozdě večer se vrací k smrti unavená. Většina z nás chce žít pracovní i soukromý život v rovnováze.

Ženy se nebojí mluvit o svých právech a vyžadovat jejich realizaci. Některým mužům se to nelíbí. Se změnou genderových rolí však přichází i zodpovědnost. Ne vždy jí dostojíme. Někteří muži zneužívají svou moc a sexuálně i jinak obtěžují ženy. Některé ženy zneužívají svoji mateřskou a rodinnou nadvládu a štvou své děti proti jejich otcům. Tito lidé jsou v menšině. Je ale na nás ostatních, abychom jejich jednání zamezili. Dokážeme to jedině společně. Začněme otevřenou diskusí o tom, jak si přejeme nově nastavit naše společenské role a jak docílit toho, aby u nás muži i ženy mohli využít svůj potenciál bez ohledu na své pohlaví. Abychom mohli žít spokojený život, ať už náš vysněný mix práce, rodiny či něčeho jiného bude jakýkoli. Aby každý a každá z nás měl/a možnost volby.

  • Tradiční muži a ženy vymírají – co bude dál?
  • Co nám ukázala kampaň #metoo?
  • Proč někteří muži nechtějí pustit moc a jak to dopadá, když to ženy vezmou za špatný konec?
  • Jak nastavit své životy tak, abychom plně využili svůj potenciál?
  • Mluvme spolu – základy mezigenderové komunikace.

Pokud se chcete přidat a zorganizovat přednášku, besedu či debatu na téma proměny genderových rolí a eliminace zneužívání moci ve Vaší škole, instituci, úřadu či firmě, kontaktujte nás.