Paní doktorka působila dynamicky, dokázala publikum zaujmout a sdělit nové informace pro žáky srozumitelnou formou, se spoustou konkrétních příkladů a vazeb na každodenní praxi. Beseda nepochybně zvýšila informovanost studentů o onkologické prevenci, navíc studenti dostali také informační letáčky a další tipy, kde hledat poučení v této oblasti. Věřím, že mnozí studenti si promítnou některá doporučení do svého osobního života. Vzhledem k tomu, že naše škola je v městě s velikou ekologickou zátěží, je pro nás onkologická problematika velmi aktuální. V místě, kde bydlím, neznám rodinu, která by neměla aspoň jednoho onkologického pacienta. Obávám se, že podobně jsou na tom i rodiny našich žáků. Proto považuji za velice potřebné každé poučení.

PaedDr. Hana Ptašková, Gymnázium Hladnov, Ostrava,