Rovnoprávnost není sprosté slovo

Dosud se uskutečnilo 79 besed, kterých se zúčastnilo 2 844 studujících.

Osvětový a vzdělávací program Rovnoprávnost není sprosté slovo je určen pro teenagery ve věku od 12 do 19 let. Jeho cílem je poskytnout dospívajícím informace o tom, jak je u nás legislativně zajištěna rovnost všech lidí bez ohledu jejich věk, pohlaví, národnost, etnický původ, sexuální orientaci atd. A především, jak je to s rovností v praxi. Jsme si skutečně všichni rovni?
Mnoho lidí u nás je přesvědčeno, že muži a ženy jsou si rovni, takže feminismus pozbyl smyslu. Proč ale muži v průměru berou za stejnou práci o čtvrtinu vyšší plat, než ženy? Pokud se hovoří o diskriminaci, obrací se pozornost takřka výhradně na ženy – jenže muži na tom v některých ohledech nejsou lépe. Proč pětina absolventů marně hledá práci více než rok a proč je člověk ve věku nad 50 let považován za odepsaného? Je opravdu jedno, jestli je člověk české či jiné národnosti, je ve skvělém zdravotním stavu či má nějaký handicap, nebo je třeba homosexuál? A pozor – pokud vás tohle téma netankuje z pohledu lidských či rovných práv, možná vás zaujme z pohledu ekonomického: diskriminací, lhostejno kvůli kterému z uvedených faktorů, přicházíme o peníze všichni…
Délka besedy: dvě vyučovací hodiny.
Cílová skupina: 12 až 19 let.
Odborná garantka: Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D., absolventka genderových studií na Univerzitě Karlově, členka Genderové expertní komory.

Reference

V besedě nešlo jen o rovná práva mužů a žen, ale i o nerovnost práv a příležitostí mezi mladými a starými, zdravými a nemocnými, bohatými a chudými, mezi příslušníky etnických, sexuálních nebo náboženských většin a menšin. Studenti a studentky se během přednášky a besedy Rovnoprávnost není sprosté slovo dozvěděli kromě jiného odpovědi i na to, proč jsou nejohroženější skupinou na trhu práce mladí lidé, kolik nás ročně stojí nezaměstnanost Romů, nebo proč je ve 23členné švédské vládě 11 žen a v 17členné české jenom tři... Beseda byla podnětná, kvalifikovaná, zajímavá a studenti si z ní odnesli mnoho podnětů k zamyšlení. Rádi se zúčastníme další podobné přínosné akce.
Mgr. Antonín Pustina, Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec
Rád bych vám poděkoval za besedy Rovnoprávnost není sprosté slovo s našimi žáky. Mám od nich samé pozitivní zpětné vazby. Mgr. Josef Kučera, Vojenská střední škola Moravská Třebová
Děkuji za perfektně připravenou a odprezentovanou přednášku na téma rovných práv. Přednášející pomohla našim studentům získat přehled v daném tématu a také je motivovala k tomu, aby o této problematice přemýšleli a mluvili o ní se svými blízkými. Získané informace by měly studentům pomoci při rozpoznání problému a jeho pojmenování, následně by měli mladí lidé vědět, jak se zachovat, případně kam se obrátit a bez studu požádat o pomoc. Mgr. Darina Vichrová, Angloněmecká obchodní akademie Praha 6
Beseda o rovných právech byla výborná. Uváděla podložené informace, které skvěle ilustrovaly realitu oproti zakořeněným představám. Byla časově dobře rozvržena a nejen, že to byl přehled zajímavých informací, ale bylo nastíněno i řešení současné situace. Mgr. Jan Hůla, Obchodní akademie Heroldovy sady, Praha 10