Rovné příležitosti

Firmám i institucím nabízíme genderové audity, audity diverzity, zpracování plánu implementace principu rovných příležitostí a semináře, workshopy a školení v oblasti rovných příležitostí.

Proč si nechat zpracovat genderový audit?

Pravidelný účetní audit je pro většinu firem běžnou záležitostí. Genderový audit však pro firmu může být v mnoha ohledech ještě přínosnější. Proč?

1. Genderový audit není kontrola, ale služba

Cílem genderového auditu je přinést managementu firmy podrobnou informaci o tom, v jakém stavu je firma s ohledem na rovné příležitosti všech zaměstnaných a jejich genderové faktory (věk, pohlaví, etnický původ či národnost apod.). To znamená nejen kvalitní personální audit se vším, co k němu patří, ale také:

 • řadu navržených opatření k vyššímu a efektivnějšímu využití potenciálu všech zaměstnaných
 • markantní zvýšení spokojenosti zaměstnaných a jejich loajality k firmě
 • zásadní zvýšení kvality firemní kultury – oblast rovných příležitostí je vlajkovou lodí CSR (corporate social responsibility)
 • kontinuální poradenství v diversity managementu

2. Firmě, která prošla genderovým auditem, nehrozí žaloby kvůli diskriminaci

Během auditu jsou obvykle vychytány všechny drobné i větší chyby, které by firmu mohly stát finance při případné žalobě kvůli diskriminaci. Podle platné legislativy je v tomto případě důkazní břemeno na straně zaměstnavatele, který tedy musí dokázat, že nediskriminoval. Genderový audit je nástrojem, který v takovém případě firmy s úspěchem využívají.

3. Genderový audit je trend, který vám poskytne náskok

Vzhledem k současné stále sílící snaze Evropské unie je téměř jisté, že během příštích několika let budou firmy donuceny k aktivnímu konání na poli rovných příležitostí. Nenechte se zaskočit a připravte se včas. Po absolvování genderového auditu, příslušných konzultacích a přijetí navrhovaných opatření budete zcela připraveni na přijetí unijních směrnic.

Naše genderová expertka, lektorka rovných příležitostí a vedoucí auditorského týmu:

Mgr. Zuzana LABUDOVÁ, Ph.D.. MBA

Mgr. Zuzana Labudová
 • vystudovala mediální a komunikační studia a genderová studia, doktorát získala v oboru aplikované etiky
 • vede tým provádějící genderové audity firem i institucí
 • tvoří metodiky pro HR oddělení
 • tvoří plány implementace principu rovných příležitostí do chodu firmy/instituce
 • připravuje a realizuje školení, semináře a workshopy v oblasti rovných příležitostí
 • pravidelně publikuje texty s genderovou tématikou
 • metodicky a organizačně vede průzkumy veřejného mínění k tématice rovných práv
 • je aktivní lektorkou a odbornou garantkou akreditovaných kurzů
Naše genderová expertka je členkou Genderové expertní komory ČR, která jako jediná u nás garantuje vysokou profesní odbornost svých členek a členů na poli rovných příležitostí a genderových studií.
V databázi expertek a expertů GEK ČR jsou výhradně profesně ověřené osobnosti s viditelnými výsledky a praxí v oboru. Více na www.gekcr.cz.

Reference

Audit proběhl bez komplikací, komunikace byla bezproblémová a bez zbytečných prodlev. Na základě konzultací jsme získali důležité informace, jak k samotnému auditu, tak k budoucím krokům. Přínosem byla formulace problémů, o kterých jsme víceméně věděli, ale které oficiálně nebyly vyřčeny, objektivně a profesionálně nám byly podány problémy, které nyní můžeme řešit. K pozitivům spolupráce patří jednoznačně dochvilnost, dodržení harmonogramu a potřebná flexibilita, stejně tak vstřícnost a otevřenost Mgr. Labudové, kterou si vychvalovali především účastníci diskusí. Ceníme si také zájmu o další aplikaci rovných příležitostí ve firmě, námětů ke spolupráci a další práci s výsledky auditu. Rychlost, plynulost a efektivita auditu je důkazem správnosti volby auditorského týmu.
Mgr. Alexandra Růžková, Daikin Industries Czech Republic
Osvětová beseda zpracovávala pro Knihovnu AV ČR, v. v. i., v období 03 - 04/2022 plán genderové rovnosti. Spolupráce byla velmi efektivní a na vysoké odborné úrovni. Nejasnosti a dotazy při zpracování byly ze strany Osvětové besedy rychle zodpovězeny. Dr. Labudová nám i po skončení projektu ochotně poradila ohledně dalšího postupu naší instituce.
Ing. Magdaléna Vecková, Knihovna AV ČR
Ohledně spolupráce jsme byli velmi spokojeni. Komunikace byla velmi rychlá a konstruktivní. Ocenili jsme zpětnou vazbu a příklady z praxe. Velice si vážíme dodržování domluvených termínů, ochoty a vstřícnosti.
Bc. Soňa Mičánková, Státní léčebné lázně Janské Lázně
Genderový audit probíhal ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v období od 16. 8. 2021 - 30. 11. 2021. Audit realizovala Osvětová beseda, o. p. s., pod vedením Mgr. Zuzany Labudové, Ph.D. S provedeným auditem a doporučeními jsme byli velmi spokojeni, na jeho základě jsme zrealizovali několik opatření, díky čemuž se kromě zkvalitnění vnitřních procesů a dokumentů zlepšila i celková atmosféra mezi zaměstnanci. S dr. Labudovou na základě dobrých zkušeností dále spolupracujeme.
RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby