Rovné příležitosti

Od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 jsme realizovali projekt Rovnost obohacuje - podpora genderové rovnosti v českých firmách, spolufinancovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost Evropskou unií. V rámci projektu proběhly genderové audity ve společnostech Agrokonzulta Žamberk, Chládek & Tintěra, Hroší stavby Morava, KVIS Pardubice, Montpetrol Hodonín a PRODIN.


 

Závěrečné zprávy z auditů: AgroKonzulta, Hroší stavby, Chládek a Tintěra, Kvis Pardubice, Prodin, Montpetrol.

 

Firmám i institucím nabízíme genderové audity, zpracování plánu implementace principu rovných příležitostí a semináře, workshopy a školení v oblasti rovných příležitostí.

Proč si nechat zpracovat genderový audit?

Pravidelný účetní audit je pro většinu firem běžnou záležitostí. Genderový audit však pro firmu může být v mnoha ohledech ještě přínosnější. Proč?

1. Genderový audit není kontrola, ale služba

Cílem genderového auditu je přinést managementu firmy podrobnou informaci o tom, v jakém stavu je firma s ohledem na rovné příležitosti všech zaměstnaných a jejich genderové faktory (věk, pohlaví, etnický původ či národnost apod.). To znamená nejen kvalitní personální audit se vším, co k němu patří, ale také:

 • řadu navržených opatření k vyššímu a efektivnějšímu využití potenciálu všech zaměstnaných
 • markantní zvýšení spokojenosti zaměstnaných a jejich loajality k firmě
 • zásadní zvýšení kvality firemní kultury – oblast rovných příležitostí je vlajkovou lodí CSR (corporate social responsibility)
 • kontinuální poradenství v diversity managementu

2. Firmě, která prošla genderovým auditem, nehrozí žaloby kvůli diskriminaci

Během auditu jsou obvykle vychytány všechny drobné i větší chyby, které by firmu mohly stát finance při případné žalobě kvůli diskriminaci. Podle platné legislativy je v tomto případě důkazní břemeno na straně zaměstnavatele, který tedy musí dokázat, že nediskriminoval. Genderový audit je nástrojem, který v takovém případě firmy s úspěchem využívají.

3. Genderový audit je trend, který vám poskytne náskok

Vzhledem k současné stále sílící snaze Evropské unie je téměř jisté, že během příštích několika let budou firmy donuceny k aktivnímu konání na poli rovných příležitostí. Nenechte se zaskočit a připravte se včas. Po absolvování genderového auditu, příslušných konzultacích a přijetí navrhovaných opatření budete zcela připraveni na přijetí unijních směrnic.

Naše genderová expertka, lektorka rovných příležitostí a vedoucí auditorského týmu:

Mgr. Zuzana LABUDOVÁ, Ph.D.

Mgr. Zuzana Labudová
 • vystudovala mediální a komunikační studia a genderová studia, doktorát získala v oboru aplikované etiky
 • vede tým provádějící genderové audity firem i institucí
 • tvoří metodiky pro HR oddělení
 • tvoří plány implementace principu rovných příležitostí do chodu firmy/instituce
 • připravuje a realizuje školení, semináře a workshopy v oblasti rovných příležitostí
 • pravidelně publikuje texty s genderovou tématikou
 • metodicky a organizačně vede průzkumy veřejného mínění k tématice rovných práv
 • je aktivní lektorkou a odbornou garantkou akreditovaných kurzů
Naše genderová expertka je členkou Genderové expertní komory ČR, která jako jediná u nás garantuje vysokou profesní odbornost svých členek a členů na poli rovných příležitostí a genderových studií.
V databázi expertek a expertů GEK ČR jsou výhradně profesně ověřené osobnosti s viditelnými výsledky a praxí v oboru. Více na www.gekcr.cz.

Reference

Audit proběhl bez komplikací, komunikace byla bezproblémová a bez zbytečných prodlev. Na základě konzultací jsme získali důležité informace, jak k samotnému auditu, tak k budoucím krokům. Přínosem byla formulace problémů, o kterých jsme víceméně věděli, ale které oficiálně nebyly vyřčeny, objektivně a profesionálně nám byly podány problémy, které nyní můžeme řešit. K pozitivům spolupráce patří jednoznačně dochvilnost, dodržení harmonogramu a potřebná flexibilita, stejně tak vstřícnost a otevřenost Mgr. Labudové, kterou si vychvalovali především účastníci diskusí. Ceníme si také zájmu o další aplikaci rovných příležitostí ve firmě, námětů ke spolupráci a další práci s výsledky auditu. Rychlost, plynulost a efektivita auditu je důkazem správnosti volby auditorského týmu.
Mgr. Alexandra Růžková, Daikin Industries Czech Republic Plzeň
Během července 2013 proběhl v naší společnosti genderový audit, který hodnotil firemní kulturu v několika oblastech, a to od výběru a náboru pracovních sil přes kariérní politiku až po slaďování rodinného a pracovního života. Na provedeném hodnocení oceňujeme jeho metodiku, systematičnost, podrobnost a důkladnost. Přestože auditorka, paní Zuzana Labudová, ve své závěrečné zprávě hodnotí přístup naší společnosti k daným oblastem práce s lidskými zdroji příznivě a neshledává zejména v naší genderové kultuře žádné závažné nedostatky, velmi si ceníme jejích doporučení pro další zdokonalování a rozvoj.
Jiří Hrabovský, Ewing Public Relations Praha
Seminář byl velmi zajímavý, určitě mi v mnohém otevřel oči, překvapily mě zkušenosti ze severských zemí a pochopila jsem jednání společnosti Volvo. Atmosféra byla velmi rodinná, takže super - tím, že nás bylo málo, vnímání mohlo být intenzivnější. Přístup skvělý, celkově včetně atmosféry nemám co vytknout.
Mgr. Monika Floriánová, Chládek & Tintěra Pardubice
Seminář předčil má očekávání, přinesl zajímavé skloubení různých pohledů na uvedenou problematiku a přispěl k zamyšlení nad poskytováním stejných šancí pro muže a ženy v naší společnosti. Nepochybně je v tomto směru co zlepšovat a absolvování kurzu mi pomohlo vidět to, co jsem doposud neviděla či považovala za samozřejmé. Seminář je tedy výborný pomocník pro každého, kde chce vystoupit ze zajetých kolejí a odstranit přežitky z minulých generací.
Ing. Petra Fínová, Wikov Gear Plzeň