Romský (?) hlavolam

K 1. 5. 2019 se uskutečnilo 84 besed, kterých se zúčastnilo 3346 mladých lidí.

Osvětový a vzdělávací program Romský (?) hlavolam je určen pro teenagery ve věku od 12 do 19 let. Jeho cílem je poskytnout dospívajícím objektivní informace o tom, jak vzniklo současné napětí mezi většinovou společností a romskou menšinou, kde jsou jeho kořeny a příčiny. Aktuální problémy v soužití Romů a většinové populace jsou sice z velké části především sociálního charakteru, jako etnické jsou však zneužívány k podněcování nenávisti, jež vede ke kriminalitě. Právě mladí lidé patří k těm, o jejichž zájem usilují různá extremistická hnutí. Tato cílová skupina sleduje jen velmi málo mainstreamová média, pohybuje se spíše na sociálních sítích, a proto nedostává relevantní a nestranné informace o tom, jaké jsou příčiny konfliktů a jaké jsou možné způsoby jejich řešení. Hlavní roli tak většinou hraje rodina, což konkrétně v této oblasti velice často znamená, že se předsudky rodičů přenášejí na další generaci, čímž se dále rozšiřují a upevňují.
Hovoříme s teenagery bez obalu o tom, jestli jsou Češi rasisté, nebo se jim „jen“ nelíbí, jak část Romů žije, jaká jsou práva a povinnosti menšin, zda a jak souvisí vysoká nezaměstnanost v konkrétních lokalitách s vysokou kriminalitou. Jak je to doopravdy s oním dokola omílaným zneužíváním sociálních dávek, jak je vlastně současný sociální systém nastaven a co to znamená v souvislosti s tzv. romskou otázkou. Proč vlastně část lidí, ať už Romů nebo bílých, nechce pracovat a kolik to nás všechny dohromady stojí? Kudy se vydal Chánov a kudy Obrnice a proč známe tak málo úspěšných Romů…
Délka besedy: dvě vyučovací hodiny.
Cílová skupina: 12 až 19 let.
Odborná garantka: Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D., absolventka genderových studií na Univerzitě Karlově, členka Genderové expertní komory.

Zde můžete napsat svůj požadavek

Reference

Město Prachatice od roku 2003 vždy kolem 8. dubna, tedy Mezinárodního dne Romů, připravuje setkání, přehlídky, výstavy, mezigenerační setkání, vzdělávání, kulaté stoly, ankety, výtvarné soutěže spojené s Romy, o Romech a pro Romy. V letošním roce 2014 – vedle přehlídky souborů romských dětí a kulatého stolu se zástupci škol, úřadu práce, neziskových organizací, podnikatelů, úřadu i městské policie – patřilo odpoledne dalšímu vzdělávání zástupců neziskových organizací a poradního sboru zdravotně postižených a seniorů, kteří se zúčastnili projektu Romský (?) hlavolam s přednášející Zuzanou Labudovou s velmi pěknou a precizně připravenou prezentací. Zaujala jak přednášející, tak přednáška, ze které se vyvinula beseda, a především došlo k doporučení všech přítomných, aby se v rámci prevence tato dvouhodinovka nabídla základní i středním školám. Děkujeme i touto cestou za skvělý přínos pro nás, naše občany a především žáky a studenty našich škol.
Hana Rabenhauptová, Městský úřad Prachatice
Beseda Romský (?) hlavolam byla přínosem pro žáky školy, protože získali nový pohled na danou problematiku a mohli si dosavadní poznatky porovnat se shlédnutým materiálem. Rozpoutali diskuzi k dané problematice nejen ve škole, ale i ve svém okolí. Způsob prezentace považujeme za přijatelný. Výklad doplněný videoukázkou považujeme za vhodný. Konzultaci nad danou problematikou doporučujeme i pro další školy. Každý má své osobní zkušenosti, o které se může s okolím podělit. Děkujeme za nabídku a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Eva Štrosnerová, Střední škola lesnická a hospodářská Frýdlant
„Beseda Romský (?) hlavolam byla zajímavá. Dobrý úvod, prezentace spojená s mluveným slovem a otázkami – děti reagovaly, zapojovaly se. Projev lektorky byl příjemný, profesionální, žáky zaujala. Téma je vhodné a potřebné.“
Mgr. Helena Drechslerová, Základní škola Frýdlant
"Beseda se nám všem včetně žáků moc líbila. Slova jedné z učitelek: ,Program jsem pochválila hned, lektorka mluvila objektivně, neobhajovala Romy ani bílé. Doporučila bych ho ostatním školám a neměnila bych nic.´ Další paní učitelka říká: ,Beseda se mi moc líbila, výklad byl srozumitelný, doprovázený vhodnými obrázky, do besedy se zapojovali i žáci. Nejvíce kladně bych hodnotila objektivnost celé besedy.´ Prostě se nám to všem moc líbilo, beseda měla smysl, přeji hodně spokojených žáků na dalších školách."
Mgr. Miroslava Kunešová, Základní škola Prachatice
"Zprvu jsme nabízenou přednášku odmítali, obávali jsme se, že bude jednostranně zaměřena. Po konzultaci s lektorkou a kladných ohlasech z jiných škol jsme rozhodnutí změnili a nabídku na realizaci přijali. Oceňujeme zajímavé provedení, vysokou profesionalitu a připravenost lektorky. Jsme přesvědčeni, že právě osoba přednášejícího lektora je nejdůležitější. Mgr. Labudová mluvila se zaujetím, přiměřeně rychle a hlasitě. To, že řeč lektorky nepůsobí monotónně, velice přispívá k udržení pozornosti. Téma besedy, které je pro naši lokalitu velice aktuální, přineslo mezi žáky určitě potřebnou informovanost a osvětu. Přestože máme mezi žáky vysoké procento romských dětí, byla přednáška i mezi nimi přijata kladně."
Mgr. Michaela Smutná, Základní škola Nové Město pod Smrkem
"Ještě jednou mnohokrát děkuji za možnost zrealizovat v knihovně besedy Romský (?) hlavolam. Je mi jasné, že takto se to většinou píše a že je to klišé: ,besedy se setkaly s velkým ohlasem´. Ale v případě Romského hlavolamu tomu tak skutečně je. Žáci a studenti reagovali spontánně, vaše prezentace podle mého popisuje skutečnost takovou, jaká je. Hovoříte k posluchačům jejich jazykem, kterému dobře rozumí. A má-li se tento (náš společný) problém soužití rozlousknout, mohou k tomu jistě hodně přispět právě tito mladí lidé, bez dosud zažitých stereotypů. A jejich budoucí chování k sobě navzájem. Mluvila jsem během posledního týdne s třemi vyučujícími, kteří děti na besedu doprovázeli, a mohu i z jejich strany tlumočit velkou spokojenost se způsobem, jakým besedu vedete."
Bc. Alena Matěchová, Městská knihovna Semily
"Přednáška byla připravena zajímavým způsobem, obohacena o videoukázky, žáci byli motivováni výběrem aktuálních témat a vhodně vybízeni k diskusi. Beseda byla dobře připravena jak po grafické stránce, tak z hlediska věku posluchačů - problematika byla přizpůsobena věku dětí. Formulace přednášející byly vyvážené a přesné. Žáci měli chuť se k položeným otázkám vyjádřit. Na problematiku předsudků a kulturních rozdílů občas přijde řeč i v hodinách angličtiny, takže tato akce naše snažení podpořila. Jsem rád, že se uskutečnila, také proto, že zdůraznila význam vzdělání."
Mgr. Jan Duda, 2. ZŠ Jirkov
"Beseda proběhla s žáky osmých tříd. Jirkov a hlavně část Ervěnic patří do lokality, kde sociální napětí mezi majoritní společností a romskou komunitou je stále velkým problémem, pro naše žáky je toto téma velmi aktuální - to byl důvod objednání besedy. Beseda a výklad s vizuální prezentací byly velmi kvalitní. Žáci nahlédli hlouběji do problematiky soužití, prezentace s pomocí fotografií přibližovala různé úhly pohledu na problém. Lektorka po celou dobu udržovala kontakt se žáky, kladla jim otázky, zajímala se o jejich názory. Vtipnou formou vysvětlila problémy globální kultury. Fotografiemi závažných příkladů rasismu naopak zdůraznila vážnost tématu. Zajímavé byly ukázky slavných osobností, které mají romské kořeny a často se o tom neví. Pokud problém nebude systémovými změnami řešit stát, bude se situace dále zhoršovat."
Mgr. Dagmar Režná, Mgr. Ludmila Bryndová, 1. ZŠ Jirkov
"Besedy se líbily, pomáhají nám totiž nejen se vzděláváním a širším rozhledem, ale také s výchovou studentů, ukazují, že věci nejsou jednoduché ani černobílé a nelze věřit všemu, co se v médiích předkládá. Určitě je rádi využijeme i v budoucnu!"
Ing. Magdalena Lisnerová, SOŠ Plzeň
"Lektorka velice zajímavě upozornila na problémy Romů. Snažila se žákům vysvětlit, jak se lépe začlenit do společnosti - hlavně že by se měli vyučit a pracovat. Uvedla některé příklady agresivity Romů a následné negativní reakce veřejnosti, ale také jak se bránit diskriminaci v oblasti zaměstnávání Romů. Žáci se v průběhu besedy mohli na cokoliv zeptat a také obdrželi letáček k této problematice. Myslím si, že beseda byla pro děti velmi podnětná."
Mgr. Dana Macurová, ZŠ Orlová - Lutyně
"Akce Romský (?) hlavolam se 23. září 2015 uskutečnila pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci ji přijali kladně, pozorně naslouchali vyprávění lektorky a zapojovali se do besedy. Byla probírána ožehavá témata romského etnika. Vystupování lektorky bylo velmi příjemné, měla akci hezky připravenou."
Jiřina Mačáková, ZŠ Orlová - Poruba
„Besedy Romský (?) hlavolam v naší škole se zúčastnili žáci oborů automechanik, elektrikář, kuchař a zedník. Beseda žáky bavila, celou dobu byli velmi pozorní, soustředění, zapojovali se do diskuse. Přednášející žáky zaujala, uváděla fakta, byla objektivní, poukazovala i na negativní jevy, nezastírala problémy a upozorňovala na to, že na problém nelze pohlížet černobíle. Dokázala přitom besedu i odlehčit a žáky pobavit. Besedu bych doporučila i pro další třídy, kde je větší zastoupení romských žáků.“
Mgr. Jana Adametzová, SOŠ Bruntál
„Besedy byly pro žáky zajímavé. Co se týká Romů, tak to brali všichni jako velmi poučné a aktuální. Pokud to bude možné, tak bych byla ráda za zopakování besed v příštím roce.“
Hana Grundová, Sigmundova střední škola strojírenská Lutín
"Vzhledem k tomu, že romská problematika je ožehavé téma v hodinách občanské nauky, velmi jsme přivítali realizaci tohoto projektu na naší škole. Prostřednictvím lektorky se podařilo alespoň částečně usměrnit netolerantní až xenofobní vztah našich žáků k romské komunitě. Projekt umožnil žákům jiný - profesionálnější a nezaujatý pohled na problematiku romské menšiny, dovolil jim osvobodit se od předsudků, kterými je naše společnost svázána i díky neprofesionálně vedené mediální politice našeho státu. Lektorka věcně a citlivě informovala, usměrňovala i podněcovala žáky k odpovědím na otázky. Žáci hodnotili projekt velmi dobře, ocenili především možnost se o tomto tématu více dozvědět a přesvědčit se o tom, že manipulace hromadných sdělovacích prostředků je mnohdy nepřehlédnutelná! Svědčí o tom soustředěná pozornost, kterou žáci výkladu věnovali. Tematických projektů o romské menšině není mnoho, ale Romský (?) hlavolam se může směle řadit k těm velmi zdařilým. Budeme se těšit na další spolupráci a snad i na další pokračování projektu."
Hana Rajnohová, Střední zdravotnická škola Olomouc