Rakovina není náhoda

Dosud se uskutečnilo 660 besed, kterých se zúčastnilo 24 290 studujících.


Osvětový program Rakovina není náhoda je určen pro studující ve věku od 15 do 19 let. Cílem programu je předat dospívajícím informace o tom, jak vznikají onkologická onemocnění a jaké jsou možnosti prevence. Teenageři jsou většinou přesvědčeni, že rakovina je nemoc starých lidí, takže jich samotných se netýká. Avšak to, zda v budoucnu onemocní onkologickým onemocněním, nebo na něj dokonce zemře, tak jako každý čtvrtý člověk v populaci, závisí do značné míry na jejich současném životním stylu.
Proto s chlapci a děvčaty ze středních škol hrajeme Hru na čtvrtého: každý teenager dostává při besedě papírovou tašku s informačními materiály, na jejíž zadní straně si v průběhu besedy podle pokynů lektora či lektorky vyplňuje údaje o svém vlastním životním stylu (konzumace nezdravých pokrmů, pohybová aktivita, účast na preventivních vyšetřeních, kouření, (ne)bezpečný sex atd.). Na konci besedy tak každý účastník či účastnice besedy zjistí, jaké má v budoucnu riziko vzniku rakoviny při zachování současného životního stylu.
Délka besedy: dvě vyučovací hodiny.
Cílová skupina: 15 až 19 let.
Odborný garant: Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., prorektor Vysoké školy zdravotnické.

Reference

Domnívám se, že lektor studenty zaujal, myslím si, že od něj brali i nepopulární doporučení. Forma, kterou zvolil - a na první pohled ne příliš velký věkový odstup lektora - je velkým pozitivem. Zrovna tato věková kategorie se zabývá životním stylem a stravou, i když si nepřipouštějí zdravotní negativa, která by ze špatných návyků vznikala, resp. jejich zájem o tyto oblasti není prioritně motivován zdravím. Přesto podobné besedy mohou ovlivnit postoje studentů k vhodné životosprávě.
RNDr. Stanislav Gottwald, Gymnázium Špitálská, Praha 9
Výklad jasný srozumitelný, věcný a skvěle praktický, přínos jedinečný, informovanost vzrostla o 110%.
Ing. Alexandr Fales, SPŠ Ostrov
Po informaci paní doktorky, že v současné době každý třetí člověk onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře, zavládlo ve třídě naprosté ticho - bylo jasné, že si studenti uvědomili, že rakovina není něco, co se jich netýká, ale právě naopak. Nejvíc ale oceňuji hlavní myšlenku přednášky, že není třeba se rakoviny bát, když využiji ten nejjednodušší způsob prevence, a to pravidelné prohlídky u lékaře. Myslím, že cíl, který tato beseda měla – informovat a vést k odpovědnosti za vlastní zdraví – se podařil.
Mgr. Gabriela Zakonovová, ISŠ Mladá Boleslav
Paní doktorka působila dynamicky, dokázala publikum zaujmout a sdělit nové informace pro žáky srozumitelnou formou, se spoustou konkrétních příkladů a vazeb na každodenní praxi. Beseda nepochybně zvýšila informovanost studentů o onkologické prevenci, navíc studenti dostali také informační letáčky a další tipy, kde hledat poučení v této oblasti. Věřím, že mnozí studenti si promítnou některá doporučení do svého osobního života. Vzhledem k tomu, že naše škola je v městě s velikou ekologickou zátěží, je pro nás onkologická problematika velmi aktuální. V místě, kde bydlím, neznám rodinu, která by neměla aspoň jednoho onkologického pacienta. Obávám se, že podobně jsou na tom i rodiny našich žáků. Proto považuji za velice potřebné každé poučení.
PaedDr. Hana Ptašková, Gymnázium Hladnov, Ostrava
Hodnocení průběhu besedy velmi dobré, lektorsky dobře vedené a srozumitelné. Rozhodně hodnotíme velice pozitivně a dle ohlasu soudíme, že význam to mít bude. Prevence je ten nejlepší a nejlevnější způsob.
Ing. Vladimír Kubrt, ISŠ Vysoké nad Jizerou
Beseda byla přínosná, problematika podána srozumitelně, lékař zaujal a navázal kontakt, otázky zodpověděl k plné spokojenosti. Vzhledem k tomu, že žáci ve věku 15 -19 let nesledují tisk, TV pořady se zdravotnickou tématikou, nenavštěvují příliš lékaře apod., setkali se s tématem někteří poprvé a uvědomili si jeho důležitost.
Mgr. Stanislav Čech, Gymnázium Světlá nad Sázavou
Děkujeme za přednášky, které proběhly na naší škole. Byly na vysoké úrovni, žáci i vyučující byli nadšeni a spolupracovali.
Mgr. Jitka Oboňová, SŠPU Opava
Jsem třídním ve třídě nadstavbové, tzn. že tam jsou vesměs dospělí lidé, řekněme tak 22-28. Takže když šli na přednášku, tak jsem měl trochu strach. Ale potom jsem vyslechl to, co vám chci napsat. Dívky se bavily ve smyslu - za dobu, co chodíme do školy, jsme absolvovaly už hodně takových přednášek, ale takto otevřeně s námi ještě nikdo nemluvil. Má to cenu, dělejte to dál.
Mgr. Aleš Březina, SPŠ Praha 5
 
Musím vám vyslovit hluboký dík za dnešní vynikající úroveň přednášek, které si chválili nejen pedagogové, ale především žáci!!! Vaše osvěta je velice důležitá a v dnešním světě více než smysluplná. Děkujeme a těšíme se na příště!!!
Dr. Pavla Nedomová, SOŠ Praha 5
Přednáška byla velmi pěkně zpracovaná, prezentace byla zajímavě udělaná, doplněná spoustou pěkných a zajímavých obrázků. Velice kladně také hodnotím přístup paní lektorky, která se snažila žáky zaujmout, kladla jim neustále nějaké otázky, na které museli žáci odpovídat, a tak se aktivně do besedy zapojili. Z mého pohledu byly žákům poskytnuty opravdu cenné informace, co se týče preventivních opatření vzniku nádorových onemocnění. Žáci ten přínos neviděli až tak pozitivně, ale to je tím, že většina žáků kouří, a takto mladí si neuvědomují rizika s tím související. Pevně ale doufám a věřím, že později si na tyto informace vzpomenou, a že to bude zavčas.
Mgr. Marcela Sabová, SOU a SOŠ Znojmo
Moc si cením práce, kterou tu paní lektorka odvedla. Beseda, kterou měla s našimi žáky, byla perfektní. Vše bylo velmi srozumitelné, pro žáky uchopitelné. Poutavá forma diskuze, kdy se žáci zapojovali. Informace byly také velmi aktuální. Mohu hodnotit jenom kladně. S velkými díky za práci, kterou děláte.
Mgr.Eva Fojkesová, SZŠ Frýdek-Místek
Studenti hodnotí přednášku velice kladně, přednášející erudovaně a sympatickým způsobem (PPT prezentace, diskuse, edukační materiály) studentům vysvětlila rizika vzniku onkologického onemocnění. Dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře, pokud to bude možné, rádi tuto akci zopakujeme.
Mgr. Jarmila Kučová, Wichterlovo gymnázium Ostrava
Přednáška doprovázená prezentací byla vedena profesionálně, žáky upoutala zajímavými fakty i občasným odlehčením. Hodnotím ji jednoznačně jako přínosnou pro naše žáky.
RNDr. Oldřich Martinů, Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč
Besedy se zúčastnili žáci prvních ročníků. Jejich odezva i hodnocení ze strany našich učitelů byly velice kladné, přednáška byla zajímavá a poučná.
Ing. Eva Šimková, Obchodní akademie Pardubice