Po nás potopa?

Dosud se uskutečnilo 21 besed, kterých se zúčastnilo 599 dětí a studujících.

Osvětový a vzdělávací program Po nás potopa? je určen pro teenagery ve věku od 14 do 19 let. Jeho cílem je inspirovat mladé lidi k převzetí odpovědnosti za řešení problémů spojených s klimatickou změnou a s dalšími jevy ohrožujícími udržitelný rozvoj, podporovat kritické myšlení při posuzování otázek s tím spojených, poskytovat objektivní informace o věcech a jevech, které udržitelný rozvoj ohrožují, popularizovat konkrétní aktivity, kterými mohou jednotlivci i skupiny lidí přispívat ke změně současného životního stylu a ke sdílení principů trvale udržitelného rozvoje.
Délka besedy: dvě vyučovací hodiny.
Cílová skupina: 14 až 19 let.
Odborná garantka: Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D., absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze s doktorátem v oboru Aplikovaná etika na Univerzitě Karlově v Praze.

Reference

Nad míru aktuální témata byla podána na vysoké odborné úrovni. A to jak co se týká obsahu, tak i kvality podání. Vše bylo podáno poutavě, věkově přiměřeně, interaktivně. Vedlo k zamyšlení. Za mě po všech stránkách super a měl by slyšet každý. Děkujeme a rádi absolvujeme s dalšími třídami.
Mgr. Valdemara Kubíková, koordinátorka EVVO, ZŠ Ohradní
Téma bylo přehledně a srozumitelně zpracované. Občasné proložení kvízem ve sli.do (které také ve výuce používám) napomohlo větší interaktivitě a lektorovi se dokonce podařilo rozmluvit pár dětí. Potěšilo mě, jak pan přednášející nabádal žáky, aby využívali kritické myšlení a automaticky nepřebírali obdržené informace. Přednášku v podobném duchu absolvuji s radostí znovu.
Jan Musil, ZŠ Ohradní
Program na téma udržitelného rozvoje považuji za přínosný. Výklad byl srozumitelný a logicky uspořádaný, zvolená forma prezentace v kombinaci se sli.do vhodně aktivizovala posluchače. Oceňuji reakce na dotazy žáků. Ještě jednou děkuji za zpracování tématu, určitě znovu ve výuce použiji.
Mgr. Lenka Kasanová, ZŠ Praha - Petrovice