Odlišnost inspiruje

Markéta Dobiášová 18. října poradila, jak pracovat s dětmi s ADHD.

31. října nám vše podstatné o specifických poruchách učení řekla Hana Žáčková.

Michal Kolář 23. listopadu poradil, jak účinně zastavit počáteční šikanu.

22. listopadu jsme s Monikou Havlíčkovou bojovali proti syndromu vyhoření.

 

 

 

30. května a 3. října hovořila o práci s dětmi s PAS Petra Mendlová.

15. února byl naším hostem muslim Hatem Berrezouga.

21. února jsme hovořili s vedoucím Integračního centra v Praze 4 Petrem Lovětínským.

10. května nás navštívila sestra Angelika.

Stanislav Kazbunda 22. března předvedl, jak se správně zachovat v případě ohrožení.

Miloslav Hubatka 20. června poradil, jak komunikovat s rodiči.

Místopředsedkyně Mensy ČR Dana Havlová mluvila 25. dubna o nadaných dětech.

18. května přišel školský ombudsman Ladislav Hrzal.

23. května jsme konzultovali s právničkou Evou Nehudkovou.

7. června vysvětlovala podstatu spolupráce školy s OSPOD Andrea Michalcová.

29. srpna jsme probrali všechny praktické aspekty společného vzdělávání v kurzu Inkluze v praxi.

V květnu a v říjnu jsme konzultovali s odbornicí na autismus Marcelou Jarolímovou.

Psychoterapeutka Martina Porkertová hovořila 28. března o krizové intervenci.

 

 

 

 

 

Od listopadu 2016 realizujeme v hlavním městě projekt Odlišnost inspiruje - podpora vyučujících v aktivním přístupu k inkluzi, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílení kompetencí pražských vyučujících v oblasti vzdělávání dětí ze sociálně či kulturně odlišného prostředí, oblasti rovných příležitostí ve vzdělávacím procesu a oblasti příčin mezietnických a mezikulturních konfliktů, rasismu, xenofobie a extremismu. Součástí projektu je vzdělávání v akreditovaných kurzech DVPP, praktická reflexe postojů vyučujících ve workshopech, setkávání s lidmi z menšin etnických, kulturních, náboženských i sexuálních, vytvoření sítě vzájemně se podporujících učitelek a učitelů s kontinuální podporou expertek a expertů z různých oblastí (právo, etika, gender, psychologie, speciální pedagogika, andragogika a další).

V rámci projektu mohou vyučující z Prahy ve školních letech 2016/2017 a 2017/2018 ZDARMA absolvovat akreditované kurzy DVPP, setkat se s lidmi z menšin, sdílet své zkušenosti s dalšími vyučujícími z Prahy a využívat poradnu pro konkrétní případy a jejich řešení v praxi.

28. února probral téma židovství a antisemitismu židovský spisovatel Leo Pavlát.

V rámci projektu vznikla Skripta pro vyučující a Příručka pro vyučující.

Od ledna 2018 pak běží navazující projekt Odlišnost inspiruje II - zahraniční stáže, v němž se 50 vyučujících zúčastní stáží ve švédských školách a následně budou sdílet získané poznatky s kolegy a kolegyněmi ve svých pražských školách.