Obezita není náhoda

Dosud se uskutečnilo 677 besed, kterých se celkem zúčastnilo 28 150 dětí.

Osvětový program Obezita není náhoda je určen pro děti ve věku od 9 do 15 let, což je čas, kdy je možné nejlépe zachytit počínající či již vzniklé potíže s hmotností za současné aktivní spolupráce dítěte. Cílem programu je předat dětem ze základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií informace o tom, jak vzniká obezita, a o jejích závažných zdravotních rizicích a komplikacích. Děti v tomto věku často považují obezitu za estetický problém, proto je třeba je upozornit na zásadní dopady nekontrolovaného nárůstu hmotnosti. V rámci programu se snažíme iniciovat změnu v nevhodných stravovacích a pohybových návycích a představit dětem zásady zdravého životního stylu.
Každé dítě dostává při besedě papírovou tašku s informačními materiály, na jejíž zadní straně si v průběhu besedy podle pokynů lektora či lektorky vyplňuje údaje o svém vlastním životním stylu. Na konci besedy tak každé dítě zjistí, jaké má riziko vzniku nadváhy či obezity při zachování současného životního stylu.
Délka besedy: dvě vyučovací hodiny.
Cílová skupina: 9 až 15 let.
Odborná garantka: Prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc. z Endokrinologického ústavu Praha a 1. Dětské kliniky 2. Lékařské fakulty UK a FN Motol, členka European Childhood Obesity Group.

Reference

Celá přednáška byla poutavě proložena filmy, fotografiemi, grafy, tabulkami a vtipnými kresbami. Děti se seznámily s pojmy – správná strava, dehydratace, mentální anorexie. Pomocí krátkého testu si samy otestovaly, zda dodržují zásady správné stravy, zda správně a dostatečně často jedí vyvážené jídlo, zda dodržují pitný režim a také zda také dostatečně sportují. Na potravinové pyramidě se pak naučily, které potraviny do výživy zařazovat často a které méně často, aby byla strava co nejvíce vyvážená a nevedla k obezitě. Dvouhodinová přednáška byla zakončena zajímavými dotazy. Děti si s sebou domů neodnášely jen brožury o stravování, ale také poznatky o tom, že proto, aby byly zdravé a nebyly obézní, musejí udělat hlavně něco ony samy.
Mgr. Jitka Řebíčková, ZŠ Klášterec nad Ohří
Jako každý rok i letos jsme byli spokojeni. Besedy o obezitě hodnotíme velmi kladně. Téma je dobře zpracováno, srozumitelnost přiměřená věku, přístup lektorky přátelský a milý. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Čestmír Kříž, ZŠ Sušice
Jako vždy vše bylo super. Od dětí jsem měl kladné ohlasy. Těšíme se na další spolupráci.
PhDr. David Michálek, ZŠ Nymburk
Děkujeme za besedy, vše proběhlo dle programu i přes nepřízeň počasí (kalamita kvůli ledovce). Přednášející měli pěkný přístup k žákům, jsou to odborníci v dané tématice. Žáci dobře spolupracovali. Myslím, že besedy byly pro žáky přínosem.
Alena Kabátová, ZŠ Nýřany
Beseda byla velmi dobře zpracována a přizpůsobena věku žáků. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací a díky obdrženým taštičkám si mohli některé věci i sami změřit a vyzkoušet, což považuji za velké plus této besedy. Lektorka měla k žákům velmi kladný přístup a svým projevem a vystupováním si je získala na svou stranu. Besedu považuji za pro žáky velmi přínosnou. I samotní žáci hodnotili besedu velmi kladně.
Martina Dostalová, ZŠ Gen. Píky Ostrava
Chtěla bych moc poděkovat za tři osvětové besedy Obezita není náhoda, které se uskutečnily v pátek 9. 10. 2015 v naší škole ZŠ Řevnice. Slečna lektorka poutavým interaktivním způsobem diskutovala s našimi žáky 5. tříd. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a procvičili si, to co už znají. S vašimi besedami máme velmi dobré zkušenosti a jsou přínosem pro naše žáky.
Markéta Maříková, ZŠ Řevnice
Děkujeme za přednášky, které proběhly na naší škole. Byly na vysoké úrovni, žáci i vyučující byli nadšeni a spolupracovali.
Ing. Regina Voříšková, ZŠ Rokycany
Besedy Obezita není náhoda se 5. listopadu zúčastnily dvě třídy ze sedmého a čtvrtého ročníku. Děti se do besedy aktivně zapojily, vyplňovaly materiály a naslouchaly přednášející. Téma bylo pečlivě připraveno, tak aby bylo dětem srozumitelné a přednášející odpovídala na jejich dotazy a připomínky.“
Hana Míčková, ZŠ K Dolům, Praha 12
Přednáška Obezita není náhoda se zajímavým a pro děti potřebným tématem byla poučná. Projev přednášející lékařky byl pro děti příjemný. Těšíme se další spolupráci.
Mgr. Jitka Jermanová, ZŠ Most
Beseda byla zajímavá. Dokázala nejen poukázat na problémy spojené s obezitou, ale i navést děti k zamyšlení se nad tímto problémem, diskutovat o problému, hodnotit vlastní situaci, hledat možnosti řešení. Určitě byla pro všechny přínosná.
Ing. Blanka Krchová, ZŠ K sídlišti, Praha 4
Beseda byla profesionálně připravena a lektory vedena. Za realizaci přednášky děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Ing. Evžen Krob, ZŠ Králův Dvůr u Berouna
Děkujeme za přednášky o obezitě. Moc se nám líbily.
Mgr. Pavel Horký, ZŠ Čáslav
Besedy o obezitě byly velmi pěkné, učitelům i dětem se líbily.
Mgr. Andrea Mašková, ZŠ České Budějovice