O nás

  • Jsme neziskovou organizací, která organizuje osvětové přednášky a besedy o obecně prospěšných tématech týkajících se zdravotní prevence, rovných příležitostí pohlaví, etnických a sociálních skupin či udržitelného rozvoje.
  • Vydáváme informační a propagační materiály a další tiskoviny, vyrábíme audiovizuální programy a organizujeme mediální kampaně k uvedeným tématům.
  • Zřizujeme a provozujeme webové stránky a profily s uvedenou tématikou na internetu a sociálních sítích.
  • Poskytujeme služby v oblasti rovných práv a příležitostí: genderové audity, kurzy, školení.
Statutární zástupkyně: Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D., MBA
Datum založení: 5. 5. 2012
IČO: 24293628
DIČ: CZ 24293628
Bankovní spojení: Fio banka – číslo účtu 2800430526/2010
Správní rada: Mgr. Vladimír Labuda (předseda), Petra Šedivá, Mgr. Kateřina Vondrková
Dozorčí rada: Helena Pážíková (předsedkyně), MgA. Pavel Brunclík, Ing. Tomáš Novotný