Komunikace rovnosti

Od října 2023 realizujeme projekt Efektivní podpora komunikace genderové rovnosti, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvořit PR a komunikační strategii a etický kodex pro efektivní podporu genderové rovnosti a nastavit a implementovat funkční systém zveřejňování informací o vizi a aktivitách příjemce.