Bez PAStí

Od 1. dubna 2022 do 30. 9. 2023 jsme realizovali projekt Bez PAStí - podpora začleňování dětí s autismem do běžných škol. V rámci projektu vznikl podrobný manuál pro začleňování dětí s poruchami autistického spektra do základních škol, akreditovaný kurz pro vyučující a síť podpory dětí s PAS a jejich rodin ve všech krajích ČR. Projekt jsme realizovali ve spolupráci s Odborem vzdělávání a mládeže města Reykjavík.

Stáhněte si našeho průvodce začleňováním dětí s autismem do běžných škol.

Naše organizace se řídí Politika ochrany dětí a zvláště zranitelných dospělých.

https://www.activecitizensfund.cz/

https://eeagrants.org/

https://osf.cz/

https://www.vdv.cz/

https://www.skautskyinstitut.cz/

Projekt podpořil Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci projektu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 - 2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens´  active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014 - 2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland and Liechtenstein and the Czech Republic.