Vzdělávací kemp Bez PAStí

Takhle to slušelo našim spolupracovnicím a spolupracovníkům na vzdělávacím kempu Bez PAStí v Hustopečích.

Ve dnech 14. - 19. srpna 2022 se v rámci projektu Bez PAStí - podpora začleňování dětí s autismem do běžných škol, který je podpořen programem Active Citizens Fund v rámci Fondů EHP a Norska, uskutečnil vzdělávací kemp pro krajské koordinátory a koordinátorky projektu. Kromě prezentací kolegyň zastupujících islandského projektového partnera zaznělo mnoho důležitých informací a především jsme diskutovali budoucí podobu manuálu pro začleňování dětí s autismem do běžných základních škol. Děkujeme všem, kdo v téměř 40stupňových vedrech absolvovali náročný program a přispěli tak svým dílem ke vzniku první verze manuálu.

Comments are closed.